Käyttöehdot

Kriitikot.fi:llä on oikeus muuttaa tarjoamaansa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Lisäksi Kriitikot.fi:llä milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen.

Kriitikot.fi vastaa vain itse palveluun tuottamansa aineiston oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Kriitikot.fi ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Kriitikot.fi:n kautta linkillä tai muulla tavoin.

Kriitikot.fi tekee parhaansa, jotta palvelu olisi käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä. Kriitikot.fi ei takaa palvelun keskeytyksyksetöntä ja virheetöntä toimintaa.